Veiligheid op het dak primeert  

Dakwerken vinden onvermijdelijk plaats op risicovolle plaatsen. Veiligheid op het dak is onze hoogste prioriteit. Als dakbedrijf beschikken wij over een VCA**-certificaat. Bovendien hebben wij een eigen preventieadviseur in dienst.

Veiligheid vormt de rode draad doorheen onze aanpak als dakbedrijf. Op verschillende manieren brengen we het thema veiligheid onder de aandacht van onze medewerkers. Hiervoor gebruiken we praktijkgerichte toolboxen. Daarnaast werken we steeds met het modernste eigen materiaal.

Veiligheid hangt af van een uitgebreide voorbereiding en een sterke werfleiding.

  1. Voorbereiding van de dakwerken

Compleet VGM-dossier

Voor elke grote werf werkt onze preventieadviseur een VGM-dossier (Veiligheid – Gezondheid – Milieu) uit. Het veilige verloop van de dakrenovatie wordt met onze engineers en de projectleider minutieus voorbereid.

  1. Tijdens de dakwerken

Uitgebreide startbriefing

Vooraleer onze mensen met een project starten, houden we een specifieke startbriefing. De dakwerkers krijgen alle informatie om met kennis van zaken aan het project starten. De werfleider staat tijdens de werken in voor de strikte opvolging van de veiligheidsafspraken.

LMRA

Specifieke elementen zoals het weer of een andere aannemer die aan de slag gaat op de werf, hebben mogelijk een impact op de veiligheid. Daarom starten we elke werkdag met een snelle risicobeoordeling volgens een checklist (= LMRA).

SOS = Signaleren van Onveilige Situaties

Onze dakwerkers worden maximaal gestimuleerd om alert te blijven voor onveilige situaties. Deze moeten meteen gesignaleerd worden volgens het SOS-principe: Signaleren van Onveilige Situaties.