Vakkundig ontmossen van daken sinds 1979

Voor het vakkundig en veilig ontmossen van je dak en het aanbrengen van een beschermende coating ben je bij Group Suerickx aan het juiste adres. Wij verwijderen met de juiste technieken alle mos- en algenaanslag zonder risico op beschadiging van je dak. Zelf ontmossen of deze werken laten uitvoeren door firma’s met weinig ervaring levert heel wat risico’s op. Elk type dakbedekking vraagt een aangepaste aanpak. Wij ontmossen volgens de aangewezen techniek beton- of keramische pannen, kunst- en natuurleien, golfplaten, …

We ontmossen zowel industriële als residentiële daken. Het feit dat Eternit België ons al jarenlang inschakelt voor alle opdrachten onder garantie, bewijst ons vakmanschap.

Waarom je dak laten ontmossen?

Het probleem?

Elk dak ondervindt na verloop van tijd problemen door mos en algen. Naast het vuile uitzicht kan massale groei van mossen en algen je dak ernstig beschadigen. Het gevolg: waterinfiltraties, lekken en een snellere slijtage. Omdat de moslaag het vocht langer vasthoudt, stijgt het risico op schimmels.

In vochtige omgevingen – bijvoorbeeld bossen of de noordkant van een dak – groeien mossen en algen veel sneller.

De oplossing?

Alleen een grondig ontmossing van je dak lost de problemen op. Na het reinigen van je dak brengen we een moswerend product aan. Dit houdt je dak een hele tijd vrij van mossen en algen.

Na het ontmossen en eventueel hercoaten ziet je dak er opnieuw uit als nieuw. De coating beschermt poreuze dakoppervlaktes tegen insijpelend water en barsten bij vrieskoude.

Hoe verloopt het ontmossen van je dak?

Vakkundig ontmossen verloopt in drie fasen.

Stap 1: voorbereiden op het ontmossen

Vooraleer we starten met het effectieve ontmossen, controleren we grondig het dak. We kijken naar de toestand van het onderdak om waterinfiltratie maximaal te voorkomen. Ook de aansluiting op de dakgoot wordt gecontroleerd.

Bij grote hoeveelheden mos koppelen we mogelijk de goten af of stoppen we de afvoeren toe. Dit vermijdt eventuele verstoppingen in de riolering. Dat geldt ook bij een regenwaterput met recuperatie.

Om alles netjes te houden, verplaatsen we eventuele tuinmeubelen onder het dak.

Stap 2: ontmossen met heet water onder middelmatige druk

Het effectieve ontmossen gebeurt uiterst zorgvuldig zodat we het dak niet beschadigen en zonder waterinfiltratie. We doen dit in de meeste gevallen met heet water (>80 °C), waardoor de wortels van de mossen en algen worden gedood. De middelmatige druk en het debiet van de waterstraal variëren afhankelijk van de vervuiling.

Bij geschilderde leien, golfplaten of betonpannen reinigen we met koud water om de dakbedekking niet te beschadigen.

Voor dezelfde reden ontmossen we altijd met een vlakstraal. We houden de spuitlans steeds onder een loodrechte hoek op het dak, waardoor we ook de onderkant van de pannen afdoende reinigen.

Na het ontmossen krijgt je dak een overvloedige spoeling. Eventuele mosresten op ramen, muren of terras kuisen we zorgvuldig op.

Stap 3: aanbrengen van een antimoslaag

Met een preventieve antimoslaag verhinderen we dat de algen en mos snel terugkomen. Hiervoor gebruiken we een biologisch afbreekbaar product. Telkens als het regent, wordt dit product geactiveerd.

De neutrale PH-waarde maakt onze antimoslaag onschadelijk voor zink, koper en lood. Het product wordt met een lagedrukpomp aangebracht totdat we een volledige verzadiging bereiken van de poriën van de pannen en leien.

Wanneer combineer je het ontmossen van je dak best met een coating?

Bij poreuze pannen, leien of golfplaten is het belangrijk om de dakbedekking te hercoaten na het ontmossen. Deze coating beschermt je dak en geeft het dak een nieuwe uitstraling. Wij gebruiken steeds coatings die formeel erkend zijn door de fabrikanten van de leien, pannen of golfplaten.

Ook dit hercoaten verloopt volgens verschillende zorgvuldig uitgevoerde stappen.

  1. De nodige voorbereiding

Net als het ontmossen start het hercoaten met een grondige voorbereiding. We kunnen coaten met de borstel of een airless spuittoestel. De keuze van techniek hangt af van de omgeving en het weer. Niet te schilderen delen worden netjes afgeplakt.

  1. Aanbrengen van een primerlaag.

Zeer poreuze daken – bijvoorbeeld oude dakpannen – krijgen best eerst een primerlaag. Na de primer volgen de eindlagen. De primer mag nooit vermengd worden met de verflagen.

  1. Aanbrengen van eerste en tweede verflaag

We kunnen uitsluitend coaten bij voldoende droog weer. Alleen een acrylaat watergedragen coating is aangewezen. Vooraleer aan de slag te gaan met het coaten, roeren we de verven tot een homogeen product.

De tweede deklaag brengen we een uur na de eerste laag aan, afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur.

Onderhoudscontract voor ontmossen van je dak

Een dak dat ontmost is, krijgt best elke twee – drie jaar een behandeling met een moswerend product. Ook hiervoor kan je met een onderhoudscontract op Group Suerickx rekenen. Als er binnen deze periode zich toch een lichte moslaag heeft gevormd, dan vegen wij je dak met een harde borstel opnieuw schoon. Samen houden we je dak stralend en proper.