Deze website wordt beheerd door Group Suerickx NV, handelend onder de benaming ‘Group Suerickx’, gevestigd te Toekomstlaan 6A, 2200 Herentals en te contacteren via telefoon +32 14 24 88 24, fax +32 14 24 88 25 of e-mail info@groupsuerickx.be en met ondernemingsnummer BTW BE 0896 188 443.

Deze website wenst in de eerste plaats haar bezoekers te informeren en verzamelt een aantal niet-persoonlijke gegevens met de uitsluitende bedoeling de website beter af te kunnen stemmen op haar gebruikers. Op persoonlijke gegevens die Group Suerickx NV zou ontvangen via haar contactformulieren zijn de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De inhoud van de gehele website met inbegrip van de merken, logo’s, foto’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Group Suerickx NV of rechthoudende derden.

De informatie op de website kan niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden. Group Suerickx NV tracht haar informatie zo volledig en correct mogelijk aan te bieden doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden die zich zouden voordoen. Ze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou ontstaan uit het gebruik van de informatie op haar website noch de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van haar website.

Alle relaties die zouden kunnen ontstaan met Group Suerickx NV worden beheerd door haar algemene voorwaarden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.